Seminar yang dijalankan oleh INFAQ Consultancy

Klik detail untuk mendapatkan maklumat lanjut

seminar BMW INFAQ

Seminar

Seminar Bijak Merancang Wang ( BMW )

Peluang untuk anda pelajari ilmu Pengurusan dan Perancangan kewangan.

Train The Consultant (TTC)

PELAJARI KONSEP "FINANCIAL ADVISORY" DALAM INDUSTRI TAKAFUL DAN UNIT TRUST

Klinik Takaful

ADAKAH ANDA MENGHADAPI KEKELIRUAN TAKAFUL INI?

Back To Basic Unit Trust

"Going back to the basics, strengthens the foundation"

Training Online Marketing & Branding

Bagaimana membina personal branding untuk melonjakkan kerjaya peribadi, perniagaan dan produk